Zonnepanelenproject: HEG failliet; SolarNRG neemt alles over.

HEG FAILLIET VERKLAARD

Vandaag hoorden wij dat HEG, de installateur van ons zonnepanelenproject, failliet is verklaard. Inmiddels zijn alle deelnemers van het zonnepanelenproject geïnformeerd over de stand van zaken. Mocht u onverhoopt de mail nog niet hebben kunnen lezen, maar willen weten wat er nu gaat gebeuren, dan vind u hieronder alle informatie.

Faillissement HEG
Gisteren (30 januari) is HEG door de rechtbank failliet verklaard. Er is ook een curator aangewezen. Dit betekent dat zij de geplande installaties zeer waarschijnlijk niet meer uit kunnen voeren.

Wat gaat SolarNRG doen?
SolarNRG, de hoofdaannemer, is vanmiddag gestart met het bellen van alle deelnemers. Misschien heeft u als deelnemer al contact met hen gehad, anders gebeurt dit volgende week. Verder zorgt SolarNRG voor een oplossing voor de deelnemers, waar de zonnepanelen nog geïnstalleerd moeten worden of waar wat aangepast moet worden. SolarNRG heeft namelijk ook eigen installateurs in dienst.

Hoe zit het met de garantie op het syteem?
SolarNRG gaf aan dat er voor de garantie niets verandert, deze blijft gelden. Alleen moet u, als er iets is, rechtstreeks contact opnemen met SolarNRG.

Bij mij moet de installatie nog plaatsvinden. Hoe gaat dit nu verder?
Zoals eerder aangegeven, gaat SolarNRG voor een oplossing zorgen. Zij hebben namelijk ook eigen installateurs in dienst. SolarNRG informeert u hier nog over.

Bij mij moesten aanpassingen plaatsvinden. Hoe gaat dit nu verder?
Gaat het om extra panelen en/of een andere omvormer, dan krijgt u hiervoor nog een offerte van SolarNRG (tenzij u die al gehad heeft). Voor het installeren geldt hetzelfde als hierboven. SolarNRG informeert u hier nog over.
Gaat het om het omruilen van een omvormer vanwege storingen, dan neemt SolarNRG hierover nog contact met u op (of heeft dit al gedaan). Ook hiervoor komt namelijk een oplossing.

Heeft dit gevolgen voor de gemeentelijke subsidie?
Als u in aanmerking komt voor de gemeentelijke subsidie en u heeft al zonnepanelen op het dak liggen, dan heeft dit geen gevolgen. Bij enkele adressen, die ook in aanmerking komen voor de subsidie, moet de volledige installatie nog plaatsvinden. Hierover heeft onze penningmeester nog overleg met de gemeente. Hij komt hier nog op terug bij degenen die het betreft.

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met SolarNRG, met de heer Cyril Boudri. U kunt hem bellen of mailen:.0174-444171, Cyril@solarnrg.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search