Veel gestelde Vragen Zonnepanelenactie 2014

FAQ ZONNEPANELENACTIE ‘ZON OP EIGEN DAK’.

Kijk hier voor de actie 2015-2016!

We kunnen ons voorstellen dat u nog wat vragen heeft nu de leveranciers van de zonnepanelen bekend zijn. Wij hebben voor uw de veel gestelde vragen hieronder op een rijtje gezet. Deze week worden hier ook de rekenvoorbeelden aan toegevoegd.

Wie gaat de zonnepanelensystemen leggen?
Waarom is gekozen voor GEKA en Energy Guard?
Wat is het aanbod?
Wat zijn de garanties en services?
Rekenvoorbeelden
Hoe kan ik meedoen/Hoe werkt de actie?
Tot wanneer kan ik mij aanmelden?
Moet ik het inschrijfformulier invullen en zo ja, waarom?
Als ik mij inschrijf voor het zonnepanelenproject, ben ik dan ook verplicht tot aankoop?
Moet ik lid zijn van de EGR om mee te kunnen doen?
Moet ik voor dit lidmaatschap betalen?
Wat doet EGR en wat heeft EGR tot nu toe gedaan in het kader van dit project?
Hoe evalueert Energie Gilze Rijen het project?
Kom ik in aanmerking voor een subsidie?
Wat zijn de voordelen van het meedoen met de actie van EGR?
Waar moet ik nog meer op letten?
Kan ik de BTW terug krijgen bij aanschaf van de zonnepanelen?

Wie gaat de zonnepanelensystemen leggen?
GEKA uit Rijen en Energy Guard uit Breda leveren de systemen en zijn het aanspreekpunt voor ons bij deze actie.
energyguardlogo gekalogo

Waarom is gekozen voor GEKA en Energy Guard?
Wij hebben een Programma van Eisen opgesteld waaraan de leveranciers moeten voldoen. Belangrijk voor de keuze was de lokale betrokkenheid van de leveranciers en een meer dan goede service. Verder kunnen de bedrijven bogen op ruime ervaring en leveren zij kwaliteitsproducten waar wij achter staan. Op 14 maart 2014 is met deze leveranciers een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin zijn alle afspraken over producten, diensten, prijzen, garanties en dergelijke vastgelegd. Zo dragen de leveranciers bijvoorbeeld € 50,00 per geïnstalleerd systeem af aan onze coöperatie. Dit geld gebruiken wij weer voor nieuwe projecten, en sociale doeleinden.

Wat is het aanbod?
De leveranciers bieden een budget systeem (goedkoop systeem) en een premiumsysteem (kwalitatief beter systeem) aan. Daarnaast leveren zij maatwerk voor individuele wensen.
Het budgetsysteem bestaat uit blauwe zonnepanelen met een vermogen van 250 Wp per paneel en eenvoudige omvormers.
Het premiumsysteem bestaat uit zwarte zonnepanelen met een vermogen van 260 Wp per paneel en hoogwaardige omvormers.

Wat zijn de garanties en service?
1. De productgarantie op zonnepanelen bedraagt minimaal 10 jaar. De vermogensgarantie is minimaal 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar.
2. De productgarantie op de omvormers bedraagt minimaal 5 jaar en voor een aantal systemen zelfs aanzienlijk meer.
3. De minimale productgarantie op de bevestigingssystemen bedraagt 10 jaar.
4. De verkrijgbare garantietermijnen worden door de leveranciers in de offerte opgegeven.
5. De leveranciers leveren kunnen al uw vragen beantwoorden en voorzien van deskundig advies, ook na de levering.

Rekenvoorbeelden

Premiumsysteem
Voorbeeld: familie A uit de Gemeente Gilze Rijen woont in een hoekwoning met een plat dak. Het gezin bestaat uit vier personen, waarvan 2 kinderen. Dit jaar besluiten zij Huyndai 260 WP poly zonnepanelen te kopen. Hun elektriciteitsverbruik is 3500 kilowattuur (kWh) per jaar. Daarvan willen ze minimaal 60% (2100 kWh) besparen door zonnepanelen. Dit moeten ze omrekenen naar het benodigde vermogen van het zonnepaneelsysteem. Ze delen 2100 kilowattuur door de factor 0,85. Ze hebben dus een zonnepaneelsysteem nodig met een vermogen van 2415 Wattpiek (Wp). Zo’n systeem kost ongeveer € 3.600,- Met de installatiekosten van circa € 700,- komen de totale kosten voor het systeem op € 4.300,-.

Per jaar besparen zij 2210 kWh op hun energierekening. Tegen de huidige stroomprijs van € 0,23 is dat een besparing van ruim € 508,- . Naar verwachting stijgt de stroomprijs jaarlijks. Daardoor wordt de jaarlijkse besparing ook hoger. De familie Zon heeft de zonnepanelen kosten in 7-8 jaar terugverdiend. Daarna profiteren zij nog 16-20 jaar van gratis elektriciteit.

Noot: de omvormer van het systeem gaat gemiddeld 15 jaar mee. De vervanging ervan is niet meegenomen in de terugverdientijd. Bij de berekening gaan we uit van een kilowattuur prijs van € 0,23. De prijs is incl. BTW en energiebelasting. De netwerkkosten zijn niet meegerekend

Budgetsysteem
Voorbeeld: familie B uit de Gemeente Gilze Rijen woont in een tussenwoning met een schuin dak. Het gezin bestaat uit twee personen en leeft erg milieu bewust. Dit jaar besluiten zij blauwe poly 250Wp zonnepanelen te kopen. Hun elektriciteitsverbruik is 2125 kilowattuur (kWh) per jaar. Daarvan willen ze 100% besparen door zonnepanelen. Dit moeten ze omrekenen naar het benodigde vermogen van het zonnepaneelsysteem. Ze delen 2125 kilowattuur door de factor 0,85. Ze hebben dus een zonnepaneelsysteem nodig met een vermogen van 2443 Wattpiek (Wp). Zo’n systeem kost ongeveer € 3200,- Familie B is erg handig en wil de panelen zelf installeren.

Per jaar besparen zij 2125 kWh op hun energierekening. Tegen de huidige stroomprijs van € 0,23 is dat een besparing van ruim € 488,- . Naar verwachting stijgt de stroomprijs jaarlijks. Daardoor wordt de jaarlijkse besparing ook hoger. De familie Zon heeft de zonnepanelen kosten in 6 jaar terugverdiend. Daarna profiteren zij nog 17-22 jaar van gratis elektriciteit.

Noot: de omvormer van het systeem gaat gemiddeld 15 jaar mee. De vervanging ervan is niet meegenomen in de terugverdientijd. Bij de berekening gaan we uit van een kilowattuur prijs van € 0,23. De prijs is incl. BTW en energiebelasting. De netwerkkosten zijn niet meegerekend.

Hoe kan ik meedoen/hoe werkt de actie?

1. U kunt u hier het inschrijfformulier voor de actie invullen.
2. De leveranciers maken met u een afspraak om langs te komen.
3. Opname bij u thuis door een of beide leverancier, naar uw voorkeur.
4. Offerte op maat. U krijgt binnen 3 weken een offerte, die het beste bij uw situatie/uw wensen past.
5. Als u akkoord gaat met de offerte: installatie van het zonnepanelensysteem binnen 8 weken. Hiervoor maakt de leverancier met u een afspraak. Hij installeert het zonnepanelensysteem.
6. Facturering:
U krijgt uw factuur rechtstreeks van de leverancier. U moet een % aanbetalen als u opdracht heeft gegeven tot plaatsing en de rest bij levering of plaatsing van het zonnepanelensysteem.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden?
Tot uiterlijk 15 november kunt u de leverancier opdracht geven voor plaatsing van de panelen. De actie loopt tot en met 31 december 2014. Dit betekent dat alle systemen uiterlijk op die datum zijn geplaatst.

Moet ik het inschrijfformulier invullen en zo ja, waarom?
Ja, wij vinden het belangrijk dat u het formulier invult als u mee wilt doen. De aanbieder kan uit het formulier veel gegevens halen die belangrijk zijn voor de inkoop en de uitvoering van het werk. Het geeft niet als u niet alle vragen kunt beantwoorden. De leverancier komt tenslotte bij u thuis langs. Maar ze kunnen zich met het inventarisatieformulier beter voorbereiden op het bezoek.
De inschrijfformulieren geven wij door aan de leveranciers, die nemen vervolgens contact met u op om bij u thuis te komen kijken en een offerte op maat te maken op basis van de gekozen aanbieding.
Het kan zijn dat u niet wilt dat wij uw gegevens doorgeven aan de aanbieders. U kunt dit in het formulier aangeven. In dat geval nemen wij met u contact op.

Als ik mij inschrijf voor het zonnepanelenproject, ben ik dan ook verplicht tot aankoop?
Nee, de inschrijving is vrijblijvend. De leverancier komt eerst bij u thuis en maakt een offerte op maat. Pas als u akkoord gaat met de offerte, bent u verplicht tot aankoop.

Moet ik lid zijn van de EGR om mee te kunnen doen?
Ja, u moet lid zijn van de EGR. De EGR is een coöperatie van en door de leden. De leden hebben zeggenschap en kunnen delen in eventuele voordelen, zoals subsidie van de gemeente. Dit betekent dat niet alleen dit project, maar ook andere projecten voor u zijn. Daar staat tegenover dat wij vragen om uw lidmaatschap als tegenprestatie om mee te mogen doen. Heeft u zich nog niet opgegeven om lid te worden, dan kunt u dat hier alsnog doen.

Moet ik voor dit lidmaatschap betalen?
De coöperatie Energie Gilze Rijen is op 5 september 2013 officieel opgericht. Wij maken kosten om projecten zoals de zonnepanelenactie uit te kunnen voeren. Daarom vragen wij een contributie. De contributie is € 10,00 voor een natuurlijk persoon (en zijn/haar huishouden) en loopt tot en met 31 december 2014.
Zodra u de contributie heeft betaald, sturen wij uw inschrijfformulier door naar de leverancier.

Wat doet EGR en wat heeft EGR tot nu toe gedaan in het kader van dit project?
• Wij hebben de vraag naar zonnepanelen geïnventariseerd onder de leden.
• Wij hebben het Programma van Eisen opgesteld.
• Wij hebben de aanbieders geselecteerd.
• Wij hebben de informatie-avonden op 10 en 17 april georganiseerd.
• Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met betrouwbare leveranciers.
• Wij houden tijdens het hele project contact met de leveranciers.
• Wij monitoren het verloop: gaat alles volgens de afspraken, hoe is de klanttevredenheid, etc.
• Wij evalueren de actie

Hoe evalueert Energie Gilze Rijen het project?
De leveranciers sturen ons maandelijks lijsten van aangevraagde en geplaatste zonnepanelen-systemen. Op onze website kunt u vanaf 8 april het tevredenheidsformulier invullen om ons in de gelegenheid te stellen de actie beter te laten verlopen. De leverancier is voor u echter het eerste aanspreekpunt bij klachten.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie?
De landelijke subsidiepot is helaas leeg.
De gemeente Gilze-Rijen heeft nog een subsidiepot van € 5.000. Deze mogen wij gebruiken voor onze actie. De spelregels om hiervoor in aanmerking te komen zijn:
1. Goedgekeurde offerte vóór 15 november 2014.
2. Energie Gilze Rijen krijgt een lijst van de geplaatste zonnepanelensystemen.
3. Na 1 januari 2015 maken wij zo spoedig mogelijk de gemeentelijke subsidie naar u over.
4. De € 5.000,- wordt verdeeld over alle deelnemers die vóór 15 november 2014 opdracht hebben gegeven tot plaatsing. Iedere deelnemer ontvangt maximaal € 250,-.

Wat zijn de voordelen van het meedoen met de actie van EGR?
1. Ontzorging:
Er zijn veel aanbieders van zonnepanelen. Het is dan lastig om te bepalen wat wel en niet goed is en waar men op moet letten. Dit traject hebben wij nu voor u doorlopen. Verder nemen de leveranciers met u contact op na uw aanmelding. Zij doorlopen met u dan het hele traject.
2. Scherpe prijzen, ook al is er geen landelijke subsidie meer.
3. Goede garanties.
4. Gemeentelijke subsidie.
5. Zonnepanelen leveren op dit moment meer op dan een spaarrekening.
6. 100% groene stroom, waar EGR helemaal achter staat.
7. Mogelijkheid om deel te nemen aan andere projecten van Energie Gilze Rijen

Waar moet ik nog meer op letten?
1. Meterkast:
Het kan zijn dat de groepen in uw meterkast moeten worden aangepast, bijvoorbeeld het plaatsen van een extra groep. De leverancier zal dit bij de opname bij u thuis aangeven.
2. Nieuwe meter:
U gaat energie terugleveren. Hiervoor moet uw meter dan wel geschikt zijn. Enexis, uw netbeheerder, kan aangeven of uw meter geschikt is of niet. Als uw meter niet geschikt is, plaatst Enexis kosteloos een nieuwe meter. Neem op tijd contact op met Enexis om te vragen of uw meter geschikt is of niet. Het plaatsen van een nieuwe meter kan namelijk een aantal weken duren. Telefoonnummer Enexis: 088-8576775 (www.enexis.nl). Voor meer informatie hierover, zie ook: www.zelfenergieproduceren.nl.
3. Registreren van uw zonnepanelensysteem:
U moet uw zonnepanelensysteem registreren via de website www.energieleveren.nl. Dan weten Enexis en uw energieleverancier dat u zonnepanelen heeft. Voor meer informatie, zie ook: www.zelfenergieproduceren.nl. Verder adviseren wij u om ook even contact op te nemen met uw energieleverancier.
4. Woonhuis/opstalverzekering:
Wij adviseren u om contact op te nemen met uw verzekering om te vragen of de zonnepanelen onder uw woonhuis/opstalverzekering vallen.
5. Vergunning nodig?
Voor het leggen van zonnepanelen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Tenzij u in een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht woont. Dan kan het anders zijn. In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Gilze-Rijen.

Kan ik de BTW terug krijgen bij aanschaf van de zonnepanelen?
Sinds vorig jaar kunt u de BTW terugvragen bij de belastingdienst. U dient zich hiervoor dan als BTW ondernemer aan te melden bij de belastingdienst. De leverancier kan u uitleggen wat hierbij komt kijken en hoe de regeling werkt.

Showing 2 comments
 • Hans

  Onder punt 3 bij subsidie moet datum 1.1.2015 zijn ?

  • Ilse

   Hoi Hans,

   Hartelijk bedankt voor je oplettendheid! Ik heb het inmiddels gewijzigd.

   Groetjes,
   Ilse

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search