Uitnodiging oprichting Energie Gilze Rijen

MÉT PRESENTATIE ZONNEPANELEN-AANBIEDING VOOR INWONERS GEMEENTE

DE INWONERS VAN GILZE RIJEN HEBBEN BESLOTEN: ENERGIE GILZE RIJEN WORDT OPGERICHT.

Draagvlak en groei Energie Gilze Rijen
Op 10 en 11 april werd in De Schakel te Gilze en De Boodschap te Rijen het plan voor Energie Gilze Rijen aan de bevolking gepresenteerd. Op deze informatieavonden werd, onder andere d.mv. een enquêteformulier, gepeild of er behoefte is aan een energiecoöperatie in onze gemeente. Hieruit is gebleken dat er meer dan genoeg geïnteresseerden waren voor het benodigde draagvlak. De plannen voor Energie Gilze Rijen werden met een warm hart ontvangen. Sindsdien hebben veel nieuwe leden zich aangemeld en zijn veel mensen actief gaan meewerken aan de energiecoöperatie in oprichting. Ook hebben verschillende bedrijven en organisaties hun ambassadeurschap aan Energie Gilze Rijen toegezegd. Op de informatieavonden in april is tevens gepeild op wat voor soort projecten de bevolking zit te wachten. Met stip op één stond een zonnepanelen-project. Oftewel het gezamenlijk inkopen en plaatsen van zonnepanelen voor inwoners met een eigen huis. Vandaar dat Energie Gilze Rijen dit als eerste project heeft opgestart.

Oprichtingsvergadering
Dankzij dit brede draagvlak wordt op 5 september 2013 Energie Gilze Rijen opgericht als energiecoöperatie. Een coöperatie met als boodschap: Duurzame betaalbare energie waar we samen aan werken. Deze vergadering is voor alle huidige en toekomstige leden van Energie Gilze Rijen. Heeft u zich nog niet opgegeven als lid, dan kunt u dit op 5 september ter plaatse doen. Mocht u willen komen dan willen wij u wel vragen zich hier in te schrijven voor deze avond.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
19:15 uur: Inloop
19:30 uur: Aanvang programma deel I: Oprichting Energie Gilze Rijen
20:15 uur: Koffiepauze met definitieve inschrijving als lid
20:45 uur: Aanvang programma deel II: Presentatie zonnepanelen-project
21:30 uur: Mogelijkheid tot inschrijving zonnepanelen-project
Locatie: CC De Boodschap te Rijen

Inhoud van de avond
In het eerste deel zal er een presentatie zijn over wat Energie Gilze Rijen is en wat de stand van zaken is. Hier wordt onder andere bekendgemaakt wie in het bestuur zitten en hoe hoog de jaarlijkse contributie is. Vervolgens vindt de officiële oprichting plaats. Ook presenteert wethouder Lau Lavooij vanuit de gemeente een verrassing voor de mensen die zich hebben opgegeven voor het zonnepanelen-project. In het tweede deel maken we bekend welke leverancier en installateur op basis van het Programma van Eisen het beste zonnepanelenpakket heeft geboden voor de leden. Dit gaat dus de installateur worden die de panelen gaat leveren en installeren. Deze ondernemer geeft hierover samen met Energie Gilze Rijen een presentatie. Daarna is nog de mogelijkheid tot inwinning van informatie hierover en kunt u zich inschrijven voor het zonnepanelen-project. Vanaf 6 september kunt u alle informatie over het zonnepanelenproject op onze website vinden.

Tweede informatieavond zonnepanelen-project
Inmiddels heeft zich al een groot aantal mensen ingeschreven voor het zonnepanelen-project. Wilt u alleen informatie over het zonnepanelenproject, dan bent u ook op 12 september van harte welkom. Dan geeft Energie Gilze Rijen vanaf 20:00 uur in de MFA De Molenwiek te Molenschot nogmaals toelichting op het selectieproces van de leverancier en installateur. Daarnaast presenteren de leverancier en Energie Gilze Rijen de gekozen zonnepanelenpakketten en lichten we het verdere traject voor het zonnepanelenproject toe. U hebt dan ook de mogelijkheid voor vragen en om alsnog in te schrijven voor het zonnepanelenproject. U kunt dit uiteraard nu ook al doen. De coöperatie Energie Gilze Rijen werkt door en voor haar leden, vandaar dat voor deelname aan het zonnepanelenproject lidmaatschap van de coöperatie verplicht is. De hoogte van de contributie zal op deze avonden bekend worden gemaakt. Maar zal in ieder geval dermate gering zijn dat het voor niemand een belemmering zou mogen zijn om lid te worden.

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan uw energierekeningen van de afgelopen drie jaren mee. Foto’s of tekeningen van uw huis zijn ook erg handig! Op basis daarvan kunnen we gericht advies geven!

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search