Onze zonnestroom productie van het Postcoderoosproject:

Hier kunt u onze productie zien!

De postcoderoos regeling
Leden van coöperaties (particulieren, verenigingen en ondernemers) komen in aanmerking voor een belastingkorting. Sinds 1-1-2016 is er sprake van een verlaging van het tarief van de eerste schrijf voor elektriciteit tot nihil voor hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen.

De verlaging van het tarief van de eerste schijf tot nihil wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

EGR is bezig met de ontwikkeling van gezamenlijke projecten op daken die aan haar ter beschikking worden gesteld. Het eerste project is afgerond. Op het dak van Hangaar 116 in Gilze liggen 112 panelen, bij de Vet in Rijen liggen 60 panelen. Aanmelden voor een volgend project kan via info@energiegilzerijen.nl. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Onze zonnepanelen bij Hangaar 116!

Antwoorden op vragen:

  • De prijs van één certificaat bedroeg 350,- Euro inclusief btw
  • Één certificaat wordt verrekend met de energiebelasting en winstdeling in het project gedurende de termijn van de postcoderoosregeling (in 2016 15 jaar)
  • Energie Gilze Rijen geeft de certificaten uit aan leden conform haar statuten en de certificatenregeling postcoderoosprojecten zoals vastgesteld door haar leden
  • De projecten worden verzekerd tegen diefstal en schade (zoals door hagel)
  • Een onderhoudscontract maakt onderdeel uit van het project
  • Certificaten zijn op naam en niet overdraagbaar
  • Bij verhuizing binnen de postcoderoos neemt u uw certificaat mee
  • In gevallen waarbij het certificaat niet meegenomen kan worden (verhuizing buiten gemeente, overlijden e.d.) kunnen de certificaten worden overgedragen aan een ander lid tegen de restwaarde van het certificaat, zoals vastgelegd in de regeling.

Wilt u uw bedrijf als maatschappelijk verantwoord ondernemer profileren, wilt u verder vergroenen en heeft u dakoppervlak ter beschikking, neem contact met ons op via investeren@energiegilzerijen.nl.

Grootschalige zonneprojecten
Voor grootverbruikers aansluitingen met meer dan 3*80A is er de SDE+ subsidie. Grootschalige PV- en zonnewarmteprojecten vallen hier onder. EGR ontwikkelt zelf SDE+ projecten, maar zoekt ook ondernemers die de zonnestroom willen leveren aan EGR. Want het doel van EGR is om zoveel mogelijk lokaal geproduceerde energie te verkopen aan haar leden. Produceert u zonnestroom? Neem contact met ons op via energie@energiegilzerijen.nl.

Energie Gilze Rijen werkt samen met:

maatwerk in energieGosens

 

 

 

Windenergie
Het plaatsen van een windmolen om windenergie op te wekken in Gilze-Rijen is bijna niet mogelijk vanwege de vliegbasis. Daarom is Energie Gilze Rijen erg blij dat zij betrokken is als één van de 11 energiecoöperaties bij de ontwikkeling van windenergie voor en door burgers en ondernemers op Burgerwindpark De Spinder in Tilburg. Via deze link komt u op de website van Spinderwind BV, de organisatie die namens de 11 coöperaties het windpark gaat realiseren.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search