Duurzaam vervoer

Transport van goederen en personen draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de CO2 uitstoot.

Duurzaam vervoer is nodig omdat het bekend is dat als wij allemaal doorgaan op de manier zoals we dat de afgelopen decennia gedaan hebben, wij ons zelf en de komende generaties in gevaar brengen. Dat willen we niet. Daarom komen we nu in actie.

Mogelijkheden

De mogelijkheden om iets aan duurzaam vervoer te doen zijn heel erg divers. De meest voor de hand liggende is om te gaan wandelen of fietsen in plaats van met de auto.

Vervoer kan worden verdeeld in:

• personenvervoer en goederenvervoer
• zakelijk vervoer en privévervoer

We hebben de keuze gemaakt ons in eerste instantie te richten op het privévervoer van personen en met name het elektrisch rijden te stimuleren.

In 2014 is het initiatief genomen om in Gilze te starten met een Buurkracht-project. Binnen dat project lag de focus tot nu toe sterk op de woningen en wat daar qua duurzaamheid te bereiken valt. Dat project loopt nog steeds en in 2015 is er een soortgelijk gestart in Rijen. Kijk op deze site voor meer informatie over buurkracht.

Bij het samen werken aan energie besparen hoort ook het samen denken over het delen van een auto. Delen met je buren, met mensen die je kent, begint meer en meer ingeburgerd te raken. Waarom iets zelf en alleen bezitten, als je het ook prima kunt delen zonder de lasten maar wel met de lusten.

Dit simpele principe zit achter dit idee. Een auto die je deelt met mensen uit je omgeving. Samen gebruik je deze auto.

Wat zijn de voordelen?

• De kosten zijn laag.
• Wel de lusten, maar niet de lasten van een eigen auto.
• Vertrouwd, want je deelt met mensen die je kent.
• Vriendelijk voor het milieu.
• Een gegarandeerde parkeerplaats.

Hoe werkt het?

Het werkt met een leaseconstructie. Via de leasemaatschappij huur je gezamenlijk een auto. De leasemaatschappij regelt de aanschaf, de verzekering en alle andere administratie.

Kostenverdeling samen afspreken

Gezamenlijk maak je afspraken over hoe je de auto gaat gebruiken (wie heeft de auto op vaste tijden en welke tijden zijn beschikbaar op basis van inschrijven). Vervolgens spreek je af hoe je de kosten gaat verdelen. Bijvoorbeeld door middel van een vast maandtarief (op basis van de verdeling van vaste uren?), aangevuld met een bedrag per uur op lossen uren en een kilometer vergoeding.

Wij hebben contact met een bedrijf dat dit voor ons kan organiseren: www.buurauto.nl

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search