Waarom Energie Gilze Rijen?

  • Lokaal opkomen voor de primaire energie-belangen van alle inwoners, instellingen en bedrijven van Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten
  • Het aanbod van leveranciers dat duurzame energie of –producten aanbied wordt met het jaar groter en de aanbestedingen hiervan complexer, EGR ontzorgt hierin zodat u kunt kiezen voor zekerheid
  • Geen winstoogmerk (wij zijn een non-profit organisatie), dus onze opbrengsten gaan direct op aan onze directe samenleving. (Geld uitgeven binnen onze eigen gemeenschap is ook financiële duurzaamheid!)
  • Voor deskundig advies op het gebied van energieverbruik en –gebruik, voor op-maat-gemaakt advies bij kleine (huiselijk) of grote (gemeentelijke) aanbestedingsprojecten
  • Wij werken samen met lokale ondernemers waarbij leden van EGR duurzame voordelen genieten en hiermee niet enkel de lokale economie ondersteunen maar ook het milieu een handje helpen
  • Wij zijn een “coöperatie” en werken samen met zowel de burger, ondernemer als de overheid. Dus heeft u zelf suggesties voor het verbeteren van het leefklimaat in Gilze en Rijen, dan denken of werken wij graag met u mee.

EGR vraagt een kleine contributie aan haar leden om nieuwe duurzame initiatieven te kunnen blijven ontwikkelen uit te kunnen voeren, voor en met de burgers van de Gemeente Gilze en Rijen. Onderstaande de tarieven ingedeeld in vier categorieën.

Categorie Contributie Voordelen
1 Natuurlijk persoon per huisadres € 10,- incl. BTW per jaar Stemrecht, afname van diensten
2 Instellingen/bedrijven met 5 of minder werknemers € 20,- ex BTW per jaar Stemrecht, afname van diensten
3 Instellingen/bedrijven met meer dan 5 werknemers € 50,- ex BTW per jaar Stemrecht, afname van diensten
4 Instellingen/bedrijven die diensten willen aanbieden € 100,- ex BTW per jaar Stemrecht, aanbieden van diensten

De laatste categorie (4) betreft bedrijven en instellingen met lidmaatschap en stemrecht die tevens diensten mogen aanbieden aan de (leden van de) coöperatie. Deze bedrijven krijgen ook een vermelding op de site.

Ja, ik wil graag lid worden van de Coöperatie Energie Gilze Rijen

Bent u van een bedrijf of vereniging, wilt u dan hieronder uw persoonlijke contactgegevens invullen en de contactgegevens voor uw bedrijf of vereniging in het onderste tekstvak vermelden?

Soort lidmaatschap (verplicht)

Aanspreektitel (verplicht)

Voorletter(s)

Voornaam + achternaam

Straatnaam + huisnummer

Postcode + woonplaats

Indien u buiten de gemeente woont, geef dan in het opmerkingen veld aan wat uw woonplaats is.

Uw telefoonnummer

Uw email adres

Heeft u nog opmerkingen, deel dat dan hier met ons:

Automatische Incasso
Wij kunnen geen digitale versie van uw verzoek tot automatische afschrijving accepteren omdat wij verplicht zijn een handtekening te kunnen tonen mocht de bank hierom vragen.
Indien u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, willen wij u vragen het contributiegeld onder vermelding van uw naam en adres over te maken op: NL67 RABO 0105 3202 85 ten name van Energie Gilze Rijen

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Start typing and press Enter to search