Waarom lid worden van Energie Gilze Rijen?

Wij zijn een coöperatie en werken voor en door onze leden (particulieren, ondernemers, instellingen en overheid). Dus heeft u zelf suggesties voor het verbeteren van het leefklimaat in Gilze en Rijen, dan kunt u deze direct onder onze aandacht brengen.

Als lid van Energie Gilze Rijen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van

  • Energiebesparing. Ga met ons de uitdaging aan om naar een klimaatneutrale samenleving te groeien. We gaan van het gas af en onze huizen gaan energie produceren;
  • Productie van duurzame energie. Wij stimuleren lokale productie van duurzame zonne- en windenergie en bieden onze leden de kans om hierin (winstgevend) te participeren.
  • Energiemarkt. U kunt uw eigen lokale, 100% duurzame energie bij ons inkopen.

Wij zijn een non-profit organisatie, zonder winstoogmerk. Waar dit mogelijk is proberen wij sociale doelen te ondersteunen.

Wij hanteren het “local – for – local” principe  en werken bij voorkeur samen met lokale ondernemers (die lid zijn) voor de realisatie van onze projecten. Geld uitgeven binnen onze eigen gemeenschap is ook financiële duurzaamheid!

EGR vraagt een kleine contributie aan haar leden. Onderstaand de tarieven ingedeeld in vier categorieën.

Categorie Contributie Voordelen
1 Natuurlijk persoon per huisadres € 10,- incl. BTW per jaar Stemrecht, afname van diensten
2 Instellingen/bedrijven met 5 of minder werknemers € 20,- ex BTW per jaar Stemrecht, afname van diensten
3 Instellingen/bedrijven met meer dan 5 werknemers € 50,- ex BTW per jaar Stemrecht, afname van diensten
4 Instellingen/bedrijven die diensten willen aanbieden € 100,- ex BTW per jaar Stemrecht, aanbieden van diensten

De laatste categorie (4) betreft bedrijven en instellingen met lidmaatschap en stemrecht die tevens diensten mogen aanbieden aan de (leden van de) coöperatie. Deze bedrijven krijgen ook een vermelding op de site.

Ja, ik wil graag lid worden van de Coöperatie Energie Gilze Rijen

Bent u van een bedrijf of vereniging, wilt u dan hieronder uw persoonlijke contactgegevens invullen en de contactgegevens voor uw bedrijf of vereniging in het onderste tekstvak vermelden?

Soort lidmaatschap (verplicht)

Aanspreektitel (verplicht)

Voorletter(s)

Voornaam + achternaam

Straatnaam + huisnummer

Postcode + woonplaats

Indien u buiten de gemeente woont, geef dan in het opmerkingen veld aan wat uw woonplaats is.

Uw telefoonnummer

Uw email adres

Heeft u nog opmerkingen, deel dat dan hier met ons:

Automatische Incasso
Wij kunnen geen digitale versie van uw verzoek tot automatische afschrijving accepteren omdat wij verplicht zijn een handtekening te kunnen tonen mocht de bank hierom vragen.
Indien u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, willen wij u vragen het contributiegeld onder vermelding van uw naam en adres over te maken op: NL67 RABO 0105 3202 85 ten name van Energie Gilze Rijen

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search