windenergie

Vanwege de ruimere regelgeving gaan de energiecoaches de huisbezoeken weer oppakken.  Je kunt een aanvraag voor een energieadvies nog steeds indienen. 

Over Energie Gilze Rijen

Energie Gilze Rijen is een organisatie voor en door leden en heeft als doel actief een bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk Gilze-Rijen.  Wij richten ons op het leveren van duurzame energie en het realiseren van energieproductie en energiebesparing bij particulieren, verenigingen, instellingen en ondernemers. Kijk ook op onze facebook pagina voor actuele posts: @EnergieGR.

Energie besparen in de keuken.

Een duurzaam rendement bij EGR!

zonnepanelen de Vet

Heb je de kans gemist om te investeren in Spinderdelen? Energie Gilze Rijen biedt ook de mogelijkheid te investeren in projecten binnen onze gemeente! Voordeel voor onze leden en het klimaat.

In 2017 hebben de leden ingestemd met het oprichten van een investeringsfonds voor projecten. Uit dit fonds worden onze zonnepanelen projecten betaald. Je kunt deelnemen vanaf Euro 100,- tot Euro 49.900,- tegen een vergoeding van 5% per jaar tot Euro 5.000,-. Voor hogere bedragen vergoeden wij over het meerdere 3% per jaar. Je kunt je aanmelden bij onze penningmeester via investeren@energiegilzerijen.nl.

Energie besparen loont!

Ben je particulier en wil je geld en energie besparen? Meld je nu aan voor een energieadvies!

Word lid!

Je bent als particulier al lid voor 10 Euro. Meld je aan door op onderstaand logo te klikken.

energiegilzerijen_pay_off-

Wij zoeken vrijwilligers!

Wil jij ons helpen een duurzamer Gilze en Rijen op de kaart te zetten? Ook met een paar uurtjes kun je ons al erg goed helpen. Kijk hier voor meer informatie. Alvast bedankt!

Onze kernwaarden

SAMEN

Samen de problemen aanpakken, samen met de samenleving (burgers, ondernemers, gemeente, scholen, verenigingen en andere instanties)

DUURZAAM

Een bewuste keuze voor energiebesparende duurzame oplossingen en het informeren van jong en oud over de mogelijkheden van energiebewuste duurzame keuzes

BETAALBAAR

Het aandragen van effectieve oplossingen tegen aantrekkelijke kosten voor iedereen

Energie Gilze Rijen ontvangt opdracht van de Gemeente Gilze Rijen voor het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen.

De gemeente Gilze Rijen heeft in ABG-verband subsidie ontvangen voor het stimuleren van energiebesparing. Deze Regeling Reductie Energieverbruik of afgekort RRE bestaat uit een aantal verschillende maatregelen. Energie Gilze Rijen (EGR) gaat de gemeente helpen om de doelstellingen van de energiebesparing te halen. De RRE subsidie loopt tot 31 maart 2021, wij hopen dan met ons allen alweer een flinke stap gezet te hebben: samen, duurzaam en betaalbaar!

De opdracht van de gemeente bestaat uit drie onderdelen:

1. Het voortzetten van de energieadviezen aan particuliere woningeigenaren en huurders met de energieadviseurs van EGR.

Het aanbod om voor €25,- een op jouw situatie toegesneden energieadvies te krijgen wordt in 2020 verlengd. De 12 energieadviseurs van EGR hebben inmiddels hun opleiding afgerond en staan klaar om je in het najaar (als de Corona-maatregelen versoepeld zijn) van advies te voorzien. Ons aanbod wordt verder uitgebreid met het uitvoeren van een gratis warmtescan. Dan komen wij bij je langs om warmtelekken en koudebruggen met een infraroodcamera te vinden en direct wat maatregelen voor te stellen om het verlies van warmte te beperken. Deze zullen in de winterperiode (november-februari) worden uitgevoerd. Voor zowel een energieadvies als voor een  warmtescan kun je aanmelden via besparen@energiegilzerijen.nl.

2. Het uitvoeren van collectieve inkoopacties.

Op dit moment loopt onze zonnepanelenactie 2020. Zie bericht hiernaast.  Inmiddels hebben wij bijna 30 gegadigden die aan deze actie meedoen. Naast een scherpe prijs, krijg je een kwalitatief goed zonnepanelensysteem van onze lokalen aanbieder Qies. Je hebt nog tot en met 30 juni de gelegenheid om je hiervoor aan te melden. Aanmelden kan via info@energiegilzerijen.nl. Is je dak geschikt voor zonnepanelen? Kijk op www.brabant.nl/zonnescan Over verdere acties wordt overleg gevoerd met de gemeente en binnen ABG verband.

3. Het opzetten van een wijkaanpak in 4 wijken in Gilze en Rijen.

Na de wijkselectie wordt voor een aantal voorbeeldwoningen een stappenplan naar klimaatneutraal gemaakt. Dit stappenplan wordt vervolgens aan de wijkbewoners gepresenteerd, waarna zij zelf aan de slag  kunnen gaan met verduurzaming. Dit onder begeleiding van een wijkteam dat wordt samengesteld uit energieadviseurs van EGR en enthousiaste wijkbewoners. Wil je in jouw wijk hiermee aan de gang? Meldt u via info@energiegilzerijen.nl.

Burgerwindpark De Spinder: van idee naar werkelijkheid

Het windpark is  officieel opgeleverd en de take-over certificaten zijn officieel getekend waarmee Spinderwind formeel eigenaar is van het windpark. Met trots willen we de film van de bouw van dit windpark  laten zien. Meer info.

Collectief zonnepaneelproject 2020

Ook in 2020 weer een collectief zonnepanelenproject voor particulieren door EGR.

Geïnteresseerden in Gilze Rijen kunnen zich aanmelden via info@energiegilzerijen.nl  met je naam en contactgegevens. Als deelnemer wordt je benaderd voor een schouw en krijgt je een gepersonaliseerd aanbod voor de woning, alles natuurlijk geheel vrijblijvend.

Door je aan te sluiten wordt het mogelijk een scherp tarief te bieden. Belangrijker nog is dat je een lokaal aanspreekpunt hebt voor de installatie. De prijs valt in de praktijk erg mee, voor ons project liggen de prijzen rond 1 euro per geïnstalleerde Watt piek.
De terugverdientijd is afhankelijk van de salderingsregeling. Deze blijft zeker tot 2023 bestaan. Daarna wordt de regeling langzaam afgebouwd tot 2031. Afhankelijk van de investering zal de terugverdientijd met salderingsregeling gerekend 6-8 jaar zijn. Panelen gaan zeker 20 jaar mee en leveren dus nog heel lang pure winst op.

Powered by the sun!

the20sun

Als lid heb je de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen via de zogenoemde postcoderoos regeling. Je kunt je inschrijven om mee te doen aan het volgende project. Stuur een e-mail naar penningmeester@energiegilzerijen.nl om je hiervoor aan te melden. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Wij produceren nu zonnestroom, klik op deze link voor real time inzage in de productie op onze locatie bij Hangaar 116 in Gilze.

Uw eigen groene energie?

Wij zijn onderdeel van | om. Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie.

Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 4 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we | om.

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search